Privacybeleid

Door het bestelformulier in te vullen en te verzenden, staat de klant uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen. Maanblik zal de gegevens niet overmaken aan derden. De koper heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering.